آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضمایر

این جدولها برای کسانی که به تازگی یادگیری عربی را آغاز کرده اند یا در صرف فعل و تشخیص ضمایر مشکل دارند بسیار مفید است. یک از دو جدول صرف فعل ماضی را آموزش می دهد و دیگری صرف فعل مضارع. توصیه می شود که برای یادگیری صرف و تسلط بر آن، این جدولها را حفظ کرده سپس افعال دیگری را نیز با همین روش صرف کنید.

منبع این جدول برای بنده مشخص نیست.

 

آموزش صرف فعل ماضی در عربی

 

 

آموزش صرف فعل مضارع


مطالب مرتبط

آمار سایت

دسته بندی موضوعات

آمار سایت