معرفی کتابها و دوره ها

✅✅✅✅✅✅

ترجمه و شرح نموداری الفیه ابن مالک

یکشنبه 08 بهمن 1396

الفیه از کتابهای معروف آموزش صرف و نحو است که قواعد ادبیات عربی را در قالب 1000 بیت شعر آموزش می دهد. این کتاب توسط ابن مالک تألیف شده و شرح و ترجمه الفیه کتاب الفیه شعر متن اشعار ابیات الفیهاز گذشته تا کنون مورد توجه حوزه های علمیه و دانشگاه ها بوده است. علمای فراوانی برای این اشعار شرح نوشته اند که از معروفترین آنها می توان به شرح سیوطی، ابن عقیل، اشمونی و ابن ناظم اشاره کرد.

کتابی که امروز در سایت عربی برای همه خدمت شما دوستان ارائه می کنیم، ترجمه و شرح نموداری کتاب الفیه است که خواندن و فهم مطالب این کتاب را بسیار آسان می کند. این فایل توسط گروه طلبگی تا اجتهاد تهیه شده است.

 

دانلود از سایت سازنده ( طلبگی تا اجتهاد)

 

 

منبع: سایت طلبگی تا اجتهاد


دسته بندی موضوعات

فیلم های آموزشی

آمار سایت