معرفی کتابها و دوره ها
آخرین ارسال های انجمن
معرفی و آدرس اینترنتی مجلات علمی پژوهشی ایران مرتبط با رشته زبان و ادبيات عربی مصوب وزارت علوم

فهرستی از مجلات علمی ایران که مصوب وزارت علوم بوده و با رشته زبان و ادبيات عربی در ارتباطند. در این فهرست علاوه بر معرفی اجمالی این مجلات، مجلات علمی پژوهشی عربی ایرانامکان بازدید از سایت هر کدام از مجلات هم هست.

باتشکر از استاد گرانقدر جناب دکتر ضیغمی بابت تهیه این فهرست.

برای مشاهده اطلاعات نشریه روی عنوان آن و جهت مشاهده ی سایت آن روی علامت (AWT IMAGE)  کلیک نمایید:

آدرس مجلات مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی و لینک

نام نشریه

ناشر

لینک

رتبه

ادب عربی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی
ادب پژوهیدانشگاه گیلان

AWT IMAGE

پژوهشی

ادبیات پایداری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

AWT IMAGE

پژوهشی

ادبیات تطبیقی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

AWT IMAGE

پژوهشی

ادبیات عرفانی

دانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

پژوهشی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

AWT IMAGE

پژوهشی
ادیان و عرفاندانشگاه تهرانAWT IMAGEپژوهشی

إضاءات نقدیة في الأدبین العربي والفارسي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

AWT IMAGE

پژوهشی

آفاق الحضارة الإسلامية

پژوهشگاه علوم انسانی

AWT IMAGE

پژوهشی

اللغة العربیة وآدابها

دانشگاه تهران پردیس قم

AWT IMAGE

پژوهشی
الهیات تطبیقیدانشگاه اصفهانAWT IMAGEپژوهشی
اندیشه دینیانجمن معارف اسلامی, دانشگاه شیرازAWT IMAGEپژوهشی
بحوث في اللغة العربیة و آدابهادانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

پژوهشی
برنامه ریزی درسی نظریه و عملدانشگاه خوارزمی

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش ادبیات معاصر جهان

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهشنامه ادب حماسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهشنامه ادب غنایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AWT IMAGE

پژوهشی

 

 

 

 
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامیدانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهشنامه قرآن و حدیثانجمن علوم قرآن و حدیث ایران

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهشنامه نقد ادب عربی

دانشگاه شهید بهشتی

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهشنامه نهج البلاغهدانشگاه بوعلی سینا, همکاری دانشگاه های دیگرAWT IMAGEپژوهشی

پژوهش های ادبی

انجمن زبان و ادبیات فارسی

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهش های ادبی - قرآنیدانشگاه اراک

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های ادبیات تطبیقی

دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های ادب عرفانی

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهش های برنامه درسیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه شیرازAWT IMAGEپژوهشی
پژوهش های تاریخی اسلام و ایراندانشگاه سیستان و بلوچستانAWT IMAGEپژوهشی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

دانشگاه علامه طباطبائی

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های زبانی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهش های زبانشناختی قرآندانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های زبان شناسی

دانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

پژوهشی

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

دانشگاه بوعلی سینا

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهش های قرآن و حدیثدانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشی
پژوهش های نهج البلاغهبنیاد نهج البلاغه پژوهشی

تاریخ ادبیات

دانشگاه شهید بهشتی

AWT IMAGE

پژوهشی
   
تاریخ روابط خارجیوزارت امور خارجه ترویجی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پژوهشی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلامدانشگاه تبریزAWT IMAGEپژوهشی
تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتAWT IMAGEپژوهشی
تحقیقات علوم قرآن و حدیثدانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

پژوهشی

جستارهای ادبی

دانشگاه فردوسی مشهد

AWT IMAGE

پژوهشی

 

 
الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة  وآدابها انجمن ايراني زبان و ادبیات عربی

AWT IMAGE

پژوهشی

دراسات الأدب المعاصر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

AWT IMAGE

ترویجی
دراسات في العلوم الإنسانیةدانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE

پژوهشی
دراسات في اللغة العربية وآدابهادانشگاه سمنان ، دانشگاه تشرین سوریه

AWT IMAGE

پژوهشی
دین و ارتباطاتدانشگاه امام صادق (ع)AWT IMAGEپژوهشی
رساله التقریبمجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامیAWT IMAGEترویجی
روابط خارجیپژوهشکده تحقیقات راهبردیAWT IMAGEپژوهشی

زبان پژوهی

دانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

پژوهشی

زبان شناخت

پژوهشگاه علوم انسانی

AWT IMAGE

پژوهشی
زبان و ادبیات عربیدانشگاه فردوسی مشهد

AWT IMAGE

پژوهشی
زبان و زبان‌شناسیانجمن زبان‌شناسی ایران

AWT IMAGE

پژوهشی
سیاست خارجیوزارت امور خارجهAWT IMAGEترویجی
شعر پژوهیدانشگاه شیرازAWT IMAGEپژوهشی
شیعه شناسیموسسه شیعه شناسیAWT IMAGEپژوهشی
علوم حدیثدانشکده علوم حدیثAWT IMAGEپژوهشی
علوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهدAWT IMAGEپژوهشی
فنون ادبیدانشگاه اصفهانAWT IMAGEپژوهشی
قرآن پژوهی خاورشناسانجامعة المصطفی العالميةAWT IMAGEترویجی
قرآن و علمجامعة المصطفی العالميةAWT IMAGEترویجی
کاوش نامه ادبیات تطبیقیدانشگاه رازی کرمانشاهAWT IMAGEپژوهشی
کتاب قیمدانشگاه یزد AWT IMAGEپژوهشی
لسان مبیندانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینAWT IMAGEپژوهشی
متن پژوهی ادبیدانشگاه علامه طباطبائیAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات آموزش و یادگیریدانشگاه شیرازAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات ادبیات تطبیقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتAWT IMAGEترویجی
مطالعات ادبیات کودکدانشگاه شیرازAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات ایرانیدانشگاه شهید باهنر کرمانAWT IMAGEترویجی
مطالعات برنامه ریزی آموزشیدانشگاه مازندرانAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات بلاغیدانشگاه سمنانAWT IMAGEترویجی
مطالعات بین المللیخصوصیAWT IMAGEترویجی
مطالعات ترجمهخصوصیAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات ترجمه قرآن و حدیثدانشگاه تربیت مدرسAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات تطبیقی فارسی و عربیانجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با دانشگاه بغدادAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیدانشگاه مذاهب اسلامیAWT IMAGEترویجی
مطالعات زبان و ترجمهدانشگاه فردوسی مشهدAWT IMAGEپژوهشی
مطالعات عرفانیدانشگاه کاشانAWT IMAGEپژوهشی
  
مطالعات قرآنیدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتAWT IMAGEترویجی
مطالعات قرآن و حدیثدانشگاه امام صادق (ع)AWT IMAGEپژوهشی
مطالعات قرائت قرآنجامعة المصطفی العالميةAWT IMAGEترویجی
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانیپژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعیAWT IMAGEپژوهشی
نقد ادبیدانشگاه تربیت مدرسAWT IMAGEپژوهشی
نقد ادب معاصر عربیدانشگاه یزدAWT IMAGEپژوهشی
نقد زبان و ادبیات خارجیدانشگاه شهید بهشتیAWT IMAGEپژوهشی

تنظيم و گردآوری : دکتر علی ضيغمی:: موضوعات مرتبط: کتابها و مجلات عربی , مجلات ,
:: برچسب‌ها: مجلات علمی و پژوهشی عربی ,
نویسنده : محمد باقر اسدی
تاریخ : جمعه 07 خرداد 1395
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

احمد در تاریخ : 1395/3/11 - - گفته است :
سلام علیکم و رحمه الله
خیلی عالی بود
واقعا عرض می کنم
جزاکم الله خیرا
در پناه حق

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی