معرفی کتابها و دوره ها

آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال 97

پنجشنبه 22 شهریور 1397

ثبت نام آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال 97 آغاز شد.

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون جذب مترجمان رسمي قوه قضائيه در سال 1397 ميرساند، كه ثبت نام در اين مترجم رسمی قوه قضائیه استخدام آزمون مترجمآزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت معاونت حقوقی قوه قضائی  از روز سه شنبه مورخ 20/06/1397 آغاز و در روز سه شنبه مورخ 03/07/1397 پايان مي پذيرد.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت نام، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

الف) شرايط متقاضيان:

1- دارا بودن حداقل 25 سال تمام تا آخرين روز ثبت نام.

2- نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.

3- عدم اعتياد به مواد مخدر.

4- اشتهار به امانتداري و وثاقت.

5- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عقيدتي.

6- عدم محکوميت به انفصال از خدمات دولتي.

ب) مدارک مورد نياز در زمان ثبت نام اينترنتي:

1- تکميل تقاضانامه الکترونيکي.

2- پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ 1/400/000ريال (صدو چهل هزارتومان) بصورت الکترونيکي از طريق سايتهاي www.ekfam.ir و www.sanam.ekfam.ir)

3- فايل عکس اسکن شده: داوطلب مي بايست يك قطعه عکس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسکن نموده و فايل آن را براي ارسال ازطريق برنامه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد.

1-3- عکس 4 * 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

2-3-  عکس اسکن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

3-3- اندازه عکس اسکن شده بايد حداكثر 400*300 پيکسل و حداقل 300 * 200 باشد.

4-3- تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.

5-3- حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

6-3- حاشيه هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد.

7-3- حتي الامکان عکس، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره 1- اسکن عکس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس مطابق توضيحات فوق اقدام نمايند.

تبصره 2- عکس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3- درصورت ارسال عکس غير معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.

تذکرمهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است. تاكيد ميگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتما نسبت به كنترل عکس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به جاي عکس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

پ) تاريخ و نحوه ثبت نام

كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون جذب مترجم رسمي در صورت داشتن شرايط مندرج در بند الف اين اطلاعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند (ب) اقدام و از روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 تا روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 با مراجعه به سايتهاي www.sanam.ekfam.ir  و www.ekfam.ir نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند. در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور مي شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونيکي مي باشد و داوطلبان لازم است از طريق سايت اعلام شده نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت نام به غير از روش فوق غير قابل قبول ميباشد و اين دسته از متقاضيان مجاز به شركت در آزمون نمي باشند.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

_ كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 1397/08/22 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت .آزمون در روز جمعه مورخ 1397/08/25 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ضمناَ اطلاعات تکميلي در خصوص نحوه پرينت كارت شركت در آزمون و برگزاري آزمون طي اطلاعيهاي در تاريخ 1397/08/25 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اطلاع رساني خواهد شد.

_ ساعت شروع برگزاري آزمون و محل برگزاري آزمون در هنگام پرينت كارت بر روي كارت شركت در آزمون درج خواهد شد .لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي نميباشد و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد.

تذكرات مهم:

1- آزمون كتبي بصورت تستي و تشريحي در يك مرحله انجام مي شود و كساني كه حدنصاب لازم را در آزمون تستي كسب نمايند، اوراق تشريحي آنان تصحيح و سپس براساس نمرات تشريحي اخذ شده از بين كساني كه حدنصاب نمره لازم را درآزمون تشريحي كسب نمايند تا چند برابر ظرفيت، مصاحبه تخصصي نيز به عمل مي آيد.

2- همراه داشتن فرهنگ لغت (Dictionary) در جلسه آزمون مجاز است، ولي استفاده از آن، فقط در مرحله آزمون تشريحي بلامانع است.

3- شركت مترجمان رسمي براي اخذ پروانه مترجمي رسمي زبان ديگر بلامانع است.

4- متقاضيان مي بايستي براي حداقل 5 سال فعاليت مترجمي در شهر مورد نظر تعهد بسپارند و در شرايط يکسان الويت با ساكنين بومي مي باشد.

افرادي که حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، داوطلب بومي استان تلقي مي گردند:

1- استان محل سکونت داوطلب با استان محل مورد تقاضا يکي باشد.

2- استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا يکي باشد.

3- كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با استان محل مورد تقاضاي آنان يکي باشد.

4- داوطلب حداقل چهار( 4)سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه ) را به صورت متوالي يا متناوب در استان محل مورد تقاضا طي كرده باشد.

5- داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار( 4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا را داشته باشند.
 

جدول شماره 1ـ مترجمان رسمي مورد نياز تهران به تفكيك زبان

جدول شماره 2ـ مترجمان رسمي مورد نياز استانها به تفكيك زبان

جهت دانلود دفترچه ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

با قبولی در این آزمون، علاوه بر امکان تأسیس دارالترجمه می توانید با قوه قضائیه بصورت پروژه ای همکاری داشته باشید.

منبع: ایران استخدام


مطالب مرتبط

دسته بندی موضوعات

فیلم های آموزشی

آمار سایت